V Plzni se odhaloval základní kámen projektu podpořeného z ROP Jihozápad

18.05.2009: V pondělí 22.12.2008 byl odhalen základní kámen projektu Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzeň. ZOO Plzeň získala na svůj projekt v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad 124 910 651 Kč v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.
Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad