V Plzni se uskutečnil seminář pro neziskové organizace na získávání dotací z Evropské unie

18.05.2009: Na Krajském úřadě Plzeňského kraje se dne 5. března 2009 konal seminář „NNO a Strukturální fondy“. Sérii interaktivních seminářů v různých krajích ČR pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací a Centrem pro komunitní práci Střední Morava. Na semináři vystoupili také pracovníci ÚRR Jihozápad, kteří seznámili účastníky s možnostmi čerpání dotace z ROP Jihozápad. Bližší informace a harmonogram pořádaných seminářů naleznete na http://www.asociacenno.cz/    .