V Táboře otevřou nově zrekonstruované informační centrum

18.05.2009: Dne 3. 4. 2009 v 11.00 hodin proběhne slavnostní zahájení zkušebního provozu nově zrekonstruovaného infocentra ve městě Tábor, které bylo podpořeno ve třetí výzvě ROP Jihozápad částkou 1,4 milionu korun. Realizací projektu "Modernizace infocentra - rozšíření nabídky služeb turistům" se umožní lepší využití stávajících prostor s důrazem na přehledné poskytnutí návštěvnických informací, zajištění internetu pro veřejnost a poskytnutí vyhovujícího zázemí pro návštěvníky, což odpovídá současným požadavkům a trendům nabídky informačních center.
Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad