V Táboře zahájili výstavbu stomatologického centra podpořeného z ROP Jihozápad

18.05.2009: Poslední březnový den byla zahájena fyzická realizace projektu „Vybudování stomatologického centra v Táboře“ společností STOMAMED s.r.o. Tento projekt byl schválen ve třetí výzvě ROP Jihozápad.
Nestátní zdravotnické zařízení vzniklo v roce 2005 a poskytuje  všechny služby v oboru stomatologie.  Předmětem projektu je výstavba zařízení s komplexní stomatologickou, stomatochirurgickou a preventivní péčí včetně stomatologického rentgenového vybavení. Cílem projektu je vybudovat moderně vybavené bezbariérové stomatologické pracoviště, které bude komplexně pečovat o pacienty všech věkových skupin. Příjemné prostředí uvnitř a okolí centra se zázemím např. pro rodiče s dětmi umožní pacientům lépe vstřebat často nepříjemné vyšetření. Celkové náklady projektu se pohybují kolem 16 mil. Kč. Předpokládané ukončení projektu je plánováno na prosinec 2010.

Zdroj informací: http://www.rr-jihozapad.cz