V Tachově byly představeny projekty podpořené z ROP Jihozápad

18.05.2009: Dne 17. 3. 2009 se v sídle městského úřadu města Tachov uskutečnila tisková beseda k realizaci projektů "Sanace a revitalizace areálu Rybena v centru města Tachov" a "Výstavba záchytného parkoviště pro přestup na veřejnou dopravu". Jedná se o významné stavby, které zkvalitní plochu v centru Tachova a podstatně zlepší dopravní situaci a bezpečnost dopravy ve městě. Město Tachov uspělo s těmito projekty ve 2. výzvě ROP Jihozápad a obdrželo na ně dotaci převyšující 32 mil. Kč.
Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad