Ve Strakonicích dokončili projekt rekonstrukce komunikace podpořený z ROP Jihozápad

18.05.2009: Dne 16.1.2009 byl městem Strakonice ukončen projekt ze druhé výzvy ROP Jihozápad "Tisová - zásadní komunikace pro dopravní obsluhu na místní úrovni". Předmětem záměru byla kompletní rekonstrukce místní komunikace Tisová včetně příslušenství.
Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad