Výbor Regionální rady schválil další důležité dokumenty

01.06.2009: Dne 29. 5. 2009 se na Úřadu Regionální rady v Plzni konalo 13. jednání Výboru Regionální rady.
Kromě vyhlášení 7. výzvy se jednalo o interních záležitostech týkajících se chodu Úřadu, o změnách v realizovaných projektech podpořených z ROP NUTS II Jihozápad, nebo byl schválen Plán výzev na roky 2009 a 2010. Výbor také odsouhlasil dílčí projekty předložené v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst a několik rozhodnutí týkající se podmínek realizace projektů podpořených v rámci ROP NUTS II Jihozápad. Program jednání a soubor usnesení ze všech jednání Výboru najdete v sekci O nás - Výbor Regionální rady     .


Zdroj informací: http://www.rr-jihozapad.cz