Výbor Regionální rady v reakci na rozhodnutí vlády odložil schválení dalších projektů z 5. výzvy

30.08.2010: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad  na svém zasedání dne 27. srpna 2010 odložil schválení dalších přehodnocených projektů předložených v rámci 5. výzvy. Důvodem k tomuto kroku jsou přetrvávající nejasnosti ve způsobu, jakým budou regionální operační programy dále financovány.
Výbor tak reagoval na nedávné rozhodnutí vlády zrušit spolufinancování těchto projektů ve výši 7,5 procenta ze státního rozpočtu.

Více informací naleznete v tiskové zprávě, která je zveřejněna na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad    .