Vyhlašujeme pátou a šestou výzvu ROP Jihozápad

18.05.2009: Dnešním dnem odstartovala v pořadí pátá a šestá výzva ROP Jihozápad. V páté výzvě s celkovou alokací 3,75 miliardy korun mohou žadatelé předkládat své projektové žádosti od 27.3. 2009 do 30. 6. 2009.

Šestá výzva je vyhlášena pro projekty realizované formou partnerství veřejného a soukromého sektoru a dále pro rozvojové projekty spádových center a revitalizace částí měst a obcí s celkovou alokací více než 554 milionů korun. Žadatelé mají na předkládání projektových žádostí lhůtu od 27. 3. 2009 do 30. 9. 2009.

Přesné znění výzev naleznete v sekci Výzvy ROP Jihozápad – 5. výzva     a Výzvy ROP Jihozápad – 6. výzva     pod jednotlivými oblastmi podpory.

Zdroj informací: http://www.rr-jihozapad.cz