Výroční konference Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad 2009

04.12.2009: 30. listopadu 2009 se konala Výroční konference Regionálního operačního programu Jihozápad, kde vystoupil zástupce Plzeňského kraje, zástupci Úřadu Regionální rady a další hosté