Začalo hodnocení projektů 5. výzvy ROP Jihozápad

08.07.2009: Dne  1.7.2009 proběhlo na pracovištích oddělení administrace žádostí v Plzni a v Českých Budějovicích otevírání obálek a začal proces hodnocení formálních náležitostí projektů.
Více informací naleznete zde    .