Žadatelé mohou požádat o Stanovisko k veřejné podpoře

18.05.2009: Upozorňujeme žadatele, kteří chtějí předložit projektovou žádost v páté nebo šesté výzvě ROP Jihozápad, na možnost získání stanoviska k veřejné podpoře. Pokud si nejste jisti, zda Váš projekt bude či nebude zakládat veřejnou podporu, můžete kdykoliv během roku vyplnit „Formulář k posouzení veřejné podpory“. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad posoudí formulář a zašle vám stanovisko k veřejné podpoře. K vyplnění formuláře vám pomůže Metodický pokyn k posouzení veřejné podpory.