Změny v projektu je nutné hlásit včas u příjemců dotazce z ROP NUTS II Jihozápad

30.07.2009:

Vzhledem k častým prohřeškům v hlášení změn v projektech u příjemců dotace upozorňujeme na kapitolu 3.9 Povinnost hlášení změn v realizaci projektu Příručky pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad. Příjemce se podepsáním Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace zavazuje nahlašovat veškeré změny související s realizovaným projektem. V opačném případě se vystavuje hrozbě sankcí ze strany poskytovatele dotace dle čl. IX a XI Smlouvy.