Zveřejnění Metodického oznámení č. 12

18.05.2009: V Metodickém oznámení č. 12 naleznete upřesnění způsobilosti výdaje odborného a znaleckého posudku pro přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh.  Kompletní metodické oznámení č. 12 naleznete v materiálech k  5. výzvě     a 6. výzvě     u každé oblasti podpory.