Zveřejnění Metodického oznámení č. 13

18.05.2009: Metodické oznámení č. 13 přináší informace týkající se předkládání povinné přílohy Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele u subjektů, pro jejichž výpočet finančního zdraví se využívají data z ARIS (Automatizovaný rozpočtový informační systém – Ministerstvo financí ČR). Více si přečtěte v  Metodickém oznámení č. 13, které naleznete v materiálech k  5. výzvě     a 6. výzvě     u každé oblasti podpory.