Aktualizace dokumentace pro žadatele a příjemce dotací z ROP Moravskoslezsko

18.02.2009: Regionální rada Moravskoslezsko vydává nové verze Příručky pro žadatele, Příručky pro příjemce a tří metodických pokynů (Metodický pokyn Pravidla pro publicitu, Metodický pokyn pro způsobilé výdaje a vícenáklady a Metodický pokyn - vzor smlouvy o poskytnutí dotace). Změny byly provedeny ke dni 29.4.2008. Dále byla ke dni 7.5.2008 upravena příloha č. 7 v Metodickém pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA).

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Zobrazit celý článek