Aktualizovaná verze žádosti o platbu z ROP Moravskoslezsko

21.05.2009: Regionální rada Moravskoslezsko informuje klienty o zveřejnění aktualizované verze přílohy č. 5 Příručky pro příjemce - žádosti o platbu. Při podávání žádosti o platbu je nyní nutné používat tuto verzi přílohy.