Bílovecké gymnázium má tři nové učebny

19.02.2010:

Multimediální, jazykovou a ICT učebnu zmodernizovalo Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci. Dojde tak ke zkvalitnění výuky matematiky, informatiky nebo cizích jazyků, ale také zavedení nových forem výuky. Náklady na projekt přibližně 3,7 milionů korun z velké míry pokryje dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko ve výši 3,4 milionů korun. Slavnostní otevření učeben se uskutečnilo 17. února 2010.

"Do výuky se zapojí informační technologie a multimediální zařízení, bez nichž se současné vzdělávání neobejde. Nese to s sebou také nové formy učení, například e-learning," uvádí ředitel gymnázia Václav Vaněk. Učebny jsou vybaveny nejnovější výpočetní a audiovizuální technikou. Obohatí výuku a zlepší dovednosti žáků při užívání moderního vybavení. Umožní výuku matematiky s využitím e-learningových kurzů nebo výuku stejného předmětu v angličtině. Výsledkem je také zpřístupnění vzdělávání dlouhodobě nemocným žákům nebo žákům s individuálním studijním programem, a to pomocí on-line přenosu výuky. Jazyková laboratoř pomůže k efektivnímu a praktickému užití cizích jazyků. Novinkou bude zapojení žáků do e-twinningových projektů a komunikace s žáky jiných, zahraničních škol. Projekt modernizace učeben navazuje na předchozí projekt, který řeší zavádění e-learningu do výuky matematiky na středních školách.

Více informací naleznete zde: Bílovecké gymnázium má tři nové učebny