Červencové ApROPó posuzuje efektivitu ROP Moravskoslezsko

14.07.2010: Červencové vydání zpravodaje Apropó se zabývá posouzením celkové efektivity Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Zaměřuje se také na čerstvě podpořené projekty z oblasti cestovního ruchu a vybrané, úspěšně realizované projekty. Kromě toho přináší rozhovory, novinky a další zajímavé informace.

Zpravodaj ApROPó naleznete zde    .