Do dubna je možné žádat o dotace z ROP Moravskoslezsko na regeneraci brownfields

18.02.2009:

Poslední vyhlášená výzva z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v roce 2008 se věnuje podpoře využívání brownfields. Trvá do 17. dubna 2009, projekty mohou předkládat Moravskoslezský kraj, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace těmito subjekty založené či zřízené, obchodní společnosti splňující definici veřejnoprávního subjektu, státní podniky nebo veřejné nestátní neziskové organizace. Ve výzvě je připraveno 300 milionů korun.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Zobrazit celý článek