Doplňující informace k výzvám z ROP Moravskoslezsko č. 2.1-06 a 2.2-03

18.02.2009: Regionální rada Moravskoslezsko upozorňuje žadatele o dotace, kteří připravují projekt v rámci probíhajících výzev č. 2.1-06 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání (modernizace výuky) a č. 2.2-03 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení, že v elektronické aplikaci Cost-benefit analýza (CBA) došlo k úpravám a doplnění nápověd záložky Socioekonomické CaB. Regionální rada Moravskoslezsko rovněž oznamuje, že u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje, které předkládají projekt v rámci výzvy č. 2.1-06 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání (modernizace výuky), nebude vyžadováno předložení ratingu kraje v rámci povinné přílohy k žádosti o dotaci Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele.

Zdroj: ROP Moravskoslezsko, Zobrazit celý článek