Doplňující informace k výzvám z ROP Moravskoslezsko č. 3.2-02 a 3.1-02

18.02.2009:

Regionální rada Moravskoslezsko upozorňuje žadatele o dotace, kteří připravují projekt v rámci probíhajících výzev ROP Moravskoslezsko č. 3.2-02 Subregionální centra a č. 3.1-02 Rozvojové póly regionu, že zveřejnila doplňující informace k postupu pro oceňování dalších přínosů v CBA.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Zobrazit celý článek