Doplňující informace k výzvě 3.1-02 z ROP Moravskoslezsko

21.05.2009: Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplňující informace k vyhlášené výzvě 3.1-02 Rozvojové póly regionu. Byl vydán metodický list, který upřesňuje informace týkající se projektů na řízení a administraci IPRM.