Doplňující informace k výzvě 4.1-03 Rozvoj venkova z ROP Moravskoslezsko

12.05.2009: Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplňující informace k výzvě č. 4.1-03 Rozvoj venkova, vyhlášené 10. dubna 2009. Týkají se např. způsobilosti aktivit u hasičských zbrojnic, dokládání povinných příloh a vyčíslování indikátorů ve specifických případech.