Doplňující informace k výzvě č. 2.2-06 z ROP Moravskoslezsko zaměřené na rozvoj ubytovacích služeb

08.12.2009:

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplnění výzvy č. 2.2-06 z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko zaměřené na rozvoj ubytovacích služeb.