Došlo k doplnění výzev č. 2.2-08, 2.1-14 a 2.1-15 z ROP Moravskoslezsko

27.04.2010: Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplnění k výzvám k předkládání projektů č. 2.2-08, 2.1-14 a 2.1-15 z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.