Došlo ke změně výše poskytované dotace pro výzvu č. 4.1-04 Rozvoj venkova z ROP Moravskoslezsko

21.08.2010: Na zasedání Výboru Regionální rady Moravskoslezsko 18. sprna 2010 byla změněna výše poskytované dotace pro projekty předkládané ve výzvě č. 4.1-04 Rozvoj venkova z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Více informací je k dispozici v doplnění výzvy zveřejněném na webu Regionální rady Moravskoslezsko zde    .