Evropské peníze dají hendikepovaným šanci na lepší život (ROP Moravskoslezsko)

04.11.2010: Ve Frýdku-Místku vznikne nový azylový dům pro ženy a matky s dětmi, v Ostravě nové chráněné bydlení Alexandr. Proměna čeká také dalších šest zařízení poskytujících služby sociálně a zdravotně hendikepovaným lidem. V nejbližších měsících dostanou šanci na lepší život a začlenění do společnosti. Zajistí to dotace 122 milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko.
Vznik azylového domu pro ženy a matky s dětmi a noclehárny pro ženy ve Frýdku-Místku je největším z podpořených projektů. Vyžádá si investici 28,3 miliony korun. Frýdek-Místek ale většinu z výdajů až do výše 25,7 milionů korun obstará z dotace. Zařízení by mělo začít fungovat v roce 2012.

Více informací naleznete zde: Evropské peníze dají hendikepovaným šanci na lepší život