Fondy rozvoje měst nabídnou evropské peníze formou výhodných úvěrů (ROP Moravskoslezsko)

27.04.2012:

V Moravskoslezsku vznikly dva fondy rozvoje měst, které od května nabídnou evropské peníze ve formě výhodných dlouhodobých úvěrů. Správci fondů jsou Českomoravská záruční a rozvojová banka a společnost Contera Management. Inovativní využití peněz z fondů EU umožňuje nástroj JESSICA. Jeho předností je návratnost a opakované využití peněz, vyšší efektivita a udržitelnost investic. Na vznik městských fondů a zavedení nástroje JESSICA přispělo 520 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.