Informace k novele zákona o veřejných zakázkách

05.04.2012:

Dne 1. dubna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 55/2012 Sb. (dále jen novela) ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Touto novelou mj. dochází ke snížení limitů veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a na služby pod 1.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty a na stavební práce pod 3.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty, mění se vymezení dotovaného zadavatele a rozšiřuje se rozsah informací, které je zadavatel po zadání zakázky, resp. uzavření smlouvy povinen zveřejnit.