Informace příjemce k žádosti o platbu budou elektronické (ROP Moravskoslezsko)

30.11.2011:

Regionální rada Moravskoslezsko rozšířila elektronickou aplikaci Přehled účetních dokladů. Od 12. prosince v ní bude možné elektronicky předkládat Informaci příjemce k žádosti o platbu (IP-ŽOP). Tuto zjednodušenou verzi monitorovací zprávy budou příjemci dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko podávat k modifikované a standardní (průběžné) žádosti o platbu. Postup pro podávání elektronické formy IP-ŽOP je detailně popsán v manuálu k aplikaci Přehled účetních dokladů na stránách 8 a 9. Přechod na elektronické podávání IP-ŽOP neklade na příjemce žádné dodatečné požadavky, vše bude probíhat v rámci stávající aplikace Přehled účetních dokladů.