Česko vstupuje do nové éry financování rozvojových projektů z evropských fondů

19.02.2010: Peníze z evropských strukturálních fondů najdou v České republice nové uplatnění. Umožní to nástroj JESSICA, který je alternativou dosavadního dotačního modelu. Funguje na principu využití návratných zdrojů, které jsou formou dlouhodobých úvěrů, půjček, záruk a investičního kapitálu poskytovány na investice do městských oblastí. Jessicu jako první v ČR zavádí v Moravskoslezsku. Potvrdil to podpis Smlouvy o financování holdingového fondu JESSICA mezi Regionální radou Moravskoslezsko a Evropskou investiční bankou (EIB) 8. února 2010 v Praze. Ke vzniku holdingového fondu pomůže převedení 500 milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko.
Obvyklý dotační model předpokládá podporu projektů s obtížně vyčíslitelnými přínosy pro společnost. JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je oproti tomu založena na financování projektů s potenciálem vytvářet budoucí příjmy a zisky. Nabízí jednodušší a administrativně méně náročnou cestu k evropským penězům za výhodnějších podmínek, než je tomu v tržním prostředí. "Největší předností Jessicy je návratnost investic, jejich dlouhodobý charakter. Realizace projektů není omezena pouze jednotkami let. Příjemci peněz těží například z dlouhodobě nastavené splatnosti a nízkých úroků. Po investování prostředků a jejich navrácení zdroje nadále zůstávají v regionu pro další projekty," říká Jaroslav Palas, předseda Regionální rady Moravskoslezsko a hejtman Moravskoslezského kraje, jeden ze signatářů smlouvy.

Více informací naleznete zde    .