Jessica má nakročeno do Moravskoslezska

17.09.2009:

Regionální rada Moravskoslezsko a Evropská investiční banka podepsali tzv. Memorandum o porozumění, kterým stvrdili svůj společný zájem na další spolupráci při přípravě a zavádění nástroje JESSICA v Moravskoslezsku. Memorandum podepsal za Regionální radu Moravskoslezsko její předseda Jaroslav Palas, Evropskou investiční banku zasoupil ředitel útvaru JESSICA Eugenio Leanza. JESSICA je nový inovativní nástroj pro využití evropských prostředků a představuje efektivnější alternativu současného dotačního modelu. Funguje na principu investic do finančně návratných projektů v městských oblastech, a to různými formami půjček, úvěrů, vlastních podílů nebo záruk nejen veřejným, ale i soukromým subjektům. Moravskoslezsko je prvním regionem v České republice, který se připravuje na implementaci Jessicy.

Více informací naleznete zde: Jessica má nakročeno do Moravskoslezska