KOMISE RADY ASOCIACE KRAJŮ ČR ŘEŠILA AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PŘI ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ EU

05.09.2009: Ve čtvrtek 3. a v pátek 4. září proběhlo již 2. jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro regionální rozvoj a evropské záležitosti, jehož hlavním tématem bylo hodnocení průběhu výzev a čerpání financí v rámci vybraných operačních programů Evropské unie.