Lidé v kraji se za evropské připraví na budoucí čerpání z evropských fondů (ROP Moravskoslezsko)

04.10.2012:

Evropská dotace bezmála 16 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko je schválena na dva projekty z programu Chytřejší kraj. Program má připravit lidi a instituce v Moravskoslezsku na čerpání evropských peněz po roce 2014.