Moravskoslezský kraj přerozdělí 79 miliónů na podporu dalšího vzdělávání

23.02.2010: Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo na svém zasedání dne 17. února 2010 o přerozdělení více než 79 mil. Kč tentokrát 22 projektům z globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
Vzhledem k tomu, že v prvním kole výzvy pro předkládání žádostí o dotaci bylo předloženo 92 projektů, které celkově nárokovaly přes 428 mil. Kč, očekává se velký zájem žadatelů i v následujícím kole výzvy, jejíž vyhlášení je předpokládáno koncem března roku 2010. Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu bude opět pro potenciální předkladatele projektových žádostí pořádat informativní i praktické semináře zaměřené na přípravu a zpracování projektové žádosti.

Více informací naleznete zde    .