Mění se výše poskytované dotace ve vyhlašovaných výzvách ROP Moravskoslezsko

02.09.2010: V návaznosti na usnesení vlády z 11. srpna 2010, které pro příští rok nepočítá se spolufinancováním projektů podpořených z regionálních operačních programů ze státního rozpočtu, dochází ke snížení poskytované dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko ve vyhlašovaných výzvách k předkládání projektů.
Zpětně byla snížena maximální výše dotace pro projekty předložené ve výzvě č. 4.1-04 Rozvoj venkova z 92,5 % na 85 % celkových způsobilých výdajů. Obdobná výše dotace platí pro vyhlášenou výzvu č. 3.2-04 Subregionální centra a stejně bude postupováno v případě dalších vyhlašovaných výzev z ROP Moravskoslezsko. Obdrží-li Regionální rada Moravskoslezsko podíl ze státního rozpočtu pro financování projektů pro příští rok, dotace může být navýšena na původních 92,5 % celkových způsobilých výdajů.

Více informací naleznete zde: Mění se výše poskytované dotace ve vyhlašovaných výzvách ROP Moravskoslezsko