Metodický list řeší smluvní pokuty a náhodný výběr losem u veřejných zakázek (ROP Moravskoslezsko)

23.11.2011:

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila metodický list č. 62, kterým zakazuje používat při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek jako dílčí hodnotící kritérium smluvní pokuty a další smluvní podmínky. Zároveň zakazuje používat v zadávacím řízení náhodný výběr losem. Metodickým listem se musí řídit zadavatelé veřejných zakázek, u kterých k datu nabytí platnosti tohoto metodického listu nebylo ukončeno zadávací řízení, a ti zadavatelé, kteří zahájí zadávací řízení po nabytí platnosti metodického listu.