Metodický list upravuje postup zadavatelů zakázek v návaznosti na novelu zákona (ROP Moravskoslezsko

14.04.2012:

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila Metodický list č. 69 – Veřejné zakázky od data účinnosti zákona č. 55/2012 Sb.. Metodický list upravuje a doplňuje Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek v návaznosti na novelu zákona o veřejných zakázkách, která nabyla účinnosti k 1. 4. 2012.