Množí se chyby v zadávání veřejných zakázek. Jak tomu předcházet?

18.02.2009:

Regionální rada Moravskoslezsko eviduje hromadící se chyby ve veřejných zakázkách. O jaké se nejčastěji jedná? Jedním z opakujících se nedostatků, kterých se žadatelé o dotace z ROP Moravskoslezsko i jejich příjemci ve veřejných zakázkách dopouštějí, je uvádění specifického označení zboží a služeb do výkazu a výměru, který je povinnou součástí zadávací dokumentace na stavební práce.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Zobrazit celý článek