Na opravu školských a volnočasových zařízení nabízí ROP Moravskoslezsko 150 miliónů korun

18.02.2009: Regionální rada Moravskoslezsko dnes vyhlásila výzvu pro předkládání žádostí o dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, ve které nabízí 150 milionů korun na rekonstrukce školských nebo volnočasových zařízení. Žádat o dotace mohou obce a města s počtem obyvatel od 500 do 5.000, neziskové organizace nebo soukromé školy a další subjekty nacházející se v těchto obcích.

"Peněz, které jsou v první výzvě nabízeny, není mnoho. Přesto ale očekávám, že většina základních škol zareaguje a bude usilovat o získání prostředků na zkvalitnění výuky," uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Wenigerová. "Neméně důležitá je také možnost získat finance na kulturní zařízení v obcích, nebo na areály nabízející vyžití pro děti. Takových zařízení je stále málo," dodává náměstkyně.

Projekty mohou být zaměřeny například na modernizaci vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. Je možné také zakoupit vybavení pro další vzdělávání či poskytování komunitních služeb jako jsou mateřská centra. Další finanční možnosti se obcím otevírají pro rozšiřování kulturních a volnočasových zařízení a aktivit. Z evropských peněz budou moci rekonstruovat nebo stavět zařízení využitelná pro spolkové, sportovní, zájmové i kulturní aktivity obyvatel. Konkrétně tedy v malých obcích a městech vzniknou klubovny, hobby centra, hřiště, sportoviště, kryté bazény nebo koupaliště.

Projekty v minimální výši 1 milion a maximální výši 50 milionů korun je možné předkládat od 2. ledna do 31. března 2008. Žádosti se předkládají v sídle Úřadu Regionální rady na Hrabákově ulici v centru Ostravy.