Na venkov směřuje masivní podpora z ROP Moravskoslezsko

21.01.2010:

Regionální rada Moravskoslezsko podpoří 77 záměrů usilujících o zvelebení venkovského prostoru a zlepšení vybavenosti malých obcí regionu. Na jejich realizaci přispeje dotací v součtu 638 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Lidem na venkově se dostane kvalitnějších podmínek pro vzdělávání a volný čas, přibudou nová kulturní a společenská zařízení, na mnoha místech dojde také k revitalizaci veřejných prostranství. O výběru schválených projektů organizace rozhodla 20. ledna 2010. 

Nové obecní domy a multifunkční zařízení, rekonstruované a modernější školy a školky nebo revitalizovaná veřejná prostranství zkvalitní život obyvatel v obcích s 500 až 5000 obyvateli v Moravskoslezském kraji. K uskutečnění 77 takovýchto záměrů pomůže dotace 638 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Dotace získají obce, další veřejné a neziskové organizace, užitek přinesou hlavně desítkám tisíc lidí žijícím na venkově.

Více informací naleznete zde: Na venkov směřuje masivní podpora z ROP Moravskoslezsko