Nová brožura pomůže neziskovým organizacím při orientaci v dotacích z EU

27.04.2009:  Nová brožura "Velké možnosti pro neziskový sektor" si klade za cíl poskytnout pomoc nevládním neziskovým organizacím v jejich snaze při čerpání financí ze strukturálních a jiných fondů Evropské unie. Brožuru vydala Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko.