Nová dokumentace mění způsob monitorování projektu a předkládání žádostí o platbu

14.05.2011:

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila novou řídící dokumentaci ROP Moravskoslezsko. Změny se týkají například monitorování projektů, limitů žádostí o platbu nebo dokládání příjmů projektů. Zároveň byl zveřejněn metodický list pro příjemce peněz z ROP Moravskoslezsko s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace, který zavazuje k novému způsobu předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.