Od září platí nová hodnotící kritéria u kontinuálních výzev z ROP Moravskoslezsko

16.08.2011:

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila na svých webových stránkách doplňující informace č. 3 k výzvám k předkládání projektů č. 2.2-11 a 2.2-12 z Regionálního operačního programu Moraskoslezsko. 

Doplnění mění hodnotící kritéria pro projekty předložené v těchto výzvách od 1.9.2011. Pro projekty předložené do 31.8.2011 zůstávají platná dosavadní hodnotící kritéria. Obdobná změna se týká všech kontinuálních výzev k předkládání projektů z ROP Moravskoslezsko.

Více informací naleznete zde: Od září platí nová hodnotící kritéria u kontinuálních výzev z ROP Moravskoslezsko