Ostrava a Opava obmění vozový park MHD, pomůže 260 milionů korun z ROP Moravskoslezsko

25.06.2009:

Dopravní podniky v Ostravě a Opavě získají dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na modernizaci drážních vozidel městské hromadné dopravy. S přispěním 236 milionů korun z ROP Moravskoslezsko nakoupí v Ostravě 10 nových trolejbusů, 1 velkokapacitní tramvaj a rekonstruují dalších 23 nízkokapacitních tramvají. V Opavě přibude 6 nových trolejbusů, pomůže k tomu 24 milionů korun z ROP Moravskoslezsko. Oba projekty doporučila Regionální rada Moravskoslezsko k financování 24. června 2009.