Podávání změn v projektu bude probíhat v elektronické podobě

14.03.2012:

Regionální rada Moravskoslezsko připravuje od dubna spuštění elektronického podávání změn v projektu prostřednictvím webové aplikace Podávání změn. Pro příjemce dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko bude elektronické podávání změn povinné od 1. dubna 2012. Platí to také pro projekty s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace. Elektronizací dojde ke zrychlení a zpřehlednění systému podávání změn, které byly dosud podávány pouze v papírové podobě. O schválení/neschválení podané změny bude příjemce informován e-mailem.