Půl miliardy korun pomůže rozvoji venkova v Moravskoslezském kraji

18.02.2009: Regionální rada Moravskoslezsko podpoří celkem 49 projektů menších měst a obcí předložených do ROP Moravskoslezsko. Dotaci pro tyto subjekty schválil 26. června Výbor Regionální rady ve výši téměř půl miliardy korun. Trojnásobně tak navýšil částku vyčleněnou pro projekty obcí a měst v dané výzvě, která původně představovala 150 milionů korun.

Peníze, o které byla tato výzva nastavena, se zkrátí z jiných výzev určených této oblasti. V rámci první výzvy pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova - školství a volnočasové aktivity bylo odevzdáno celkem 99 projektů, které dohromady z ROP Moravskoslezsko požadovaly dotaci přesahující 930 milionů.

Zdroj: Moravskoslezský kraj