ROP Moravskoslezsko: 97 nově přijatých projektů se uchází o dotace v oblasti cestovního ruchu a vzdě

18.02.2009:

V rozmezí jednoho týdne, 7. a 14. listopadu 2008, byly ukončeny dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. V první z nich bylo žadateli předloženo 50 projektů zaměřených na rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení pro cestovní ruch. Výše požadované dotace těchto projektů je celkem 745 milionů korun, rozděleno bude 300 milionů korun. 47 projektů druhé výzvy se věnuje modernizaci výuky zejména ve středních, základních a základních uměleckých školách v regionu. Nárokují si částku 281 milionů korun oproti nabízeným 100 milionům korun. Požadavky žadatelů o dotace tak 2,5krát převyšují alokace výzev. 

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Zobrazit celý článek