RR Moravskoslezsko informuje o změně v povinné příloze Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení

18.02.2009: V souvislosti se zpřístupněním on-line aplikace Cost-benefit analýza pro zpracování finanční a ekonomické analýzy projektů na stránkách Regionální rady si Vás dovolujeme upozornit na změnu ve způsobu předkládání povinné přílohy Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu (studie proveditelnosti).
Zdroj: ROP Moravskoslezsko, Zobrazit celý článek